27 września odbyły się wybory do samorządu szkolnego gimnazjum.

Przewodniczącym szkoły został Kacper Drynkowski uczeń klasy III A.

Zastępcą przewodniczącego został Antoni Guzek-uczeń klasy III B.

W skład samorządu weszły również:

Weronika Siewierska – klasa III C

Oliwia Bałas – klasa III C

Wiktoria Wiktorko – klasa III

Dominika Szymanik-klasa III C

Opiekunem samorządu jest pani Agnieszka Forzpańczyk.