13 lutego 2020 roku kolejny raz w naszej szkole zorganizowano spotkanie dyrektorów szkół SPSK.

Rozpoczęło się ono mszą świętą sprawowaną przez  ojca Tomasza Szoka.Po części formacyjnej odbyło się zebranie dotyczące integralnego rozwoju nauczyciela i ucznia – realizacji misji szkół SPSK