Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

 do

Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK,

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK,

Technikum SPSK,

Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia SPSK.

Proszę o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie jej i wysłanie na adres szkoły:

mail. lodz@spsk.info.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI

15 czerwca – 10 lipca – złożenie wniosku o przyjęcie

26 czerwca -10 lipca – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły              podstawowej

31 lipca – 4  sierpnia – dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych                               i niezakwalifikowanych

13 sierpnia -18 sierpnia – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

19 sierpnia – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 DRUKI DO POBRANIA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REKRUTACJA W OKRESIE PANDEMII –

NA ROK SZKOLNY  2020/2021

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK

 

Ze względu na obecną sytuację i zamknięcie szkół rekrutacja do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Łodzi odbywa się tylko na podstawie złożonego podania rodziców o przyjęcie dziecka i karty zgłoszenia, które po pobraniu ze strony internetowej należy przesłać na adres e-mail szkoły: lodz@spsk.info.pl

Nie przewidujemy w tym roku rozmów rekrutacyjnych z rodzicami i dzieckiem.

Planujemy utworzyć dwie klasy pierwsze. Przyjmujemy zapisy kandydatów do czasu wyczerpania przewidzianego limitu miejsc

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu: 501 489 016 lub pisząc na e-mail  szkoły: lodz@spsk.info.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK

Technikum SPSK

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywać się  będzie w formie elektronicznej. Uczniów zdecydowanych na naukę w naszej szkole prosimy o pobranie, wypełnienie i przesłanie na e-mail szkoły lodz@spsk.info.pl podania rodziców o przyjęcie dziecka i karty zgłoszenia.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

15 czerwca – 10 lipca – złożenie wniosku o przyjęcie

26 czerwca -10 lipca – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły              podstawowej

31 lipca – 4  sierpnia – dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych                               i niezakwalifikowanych

13 sierpnia -18 sierpnia – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

19 sierpnia – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

   

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do  Katolickiego Liceum SPSK     i Technikum SPSK w Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu 501 489 016 lub pisząc na e-mail szkoły: lodz@spsk.info.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niepubliczna Szkoła Muzyczna SPSK I stopnia

Zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia w formie elektronicznej – w tym celu należy wysłać podanie wraz kartą zgłoszenia na adres e-mail : izabela.w18@wp.pl

W temacie korespondencji proszę wpisać : „Rekrutacja” Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 785 754 000

Zaświadczenie od  lekarza POZ o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej prosimy dostarczyć w terminie, w którym będzie to możliwe, przed zakończeniem całego procesu rekrutacyjnego.O terminie sprawdzania uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry powiadomimy telefonicznie z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Dyrektor szkół – Marek Woźniak

     
0

Agnieszka Domagała