Wielkanoc 2020

              Wchodzimy dzisiaj w niezwykły czas Świętego Triduum Paschalnego, ale jakże inaczej będziemy je przeżywać w tym roku. Ten wyjątkowy, tegoroczny Wielki Post był dla nas szczególnym czasem łaski i nawrócenia. Ze swoistej pustyni osamotnienia, izolacji, może zwątpienia wchodzimy także w czas radości, jaką daje nam Zmartwychwstanie  Pańskie.  Pewnie do końca nie rozumiemy wydarzeń, które nas dotykają, ale nie traćmy nadziei, ufajmy Bogu,  który z pewnością wyprowadzi z tego dobro, bo przecież jest  Dobrem i Miłością.

              Na ten Wielkanocny Poranek  życzymy radości płynącej z powitania wśród nas Zmartwychwstałego Pana, będzie ono w obecnej sytuacji, nie mniej gorące, bo przeżywane w naszych domach, rodzinach, czasem też w samotności, ale  przede wszystkim w naszych sercach.

              Niech Zmartwychwstały Jezus umocni nas w świętości. Pokojem, miłością i nadzieją napełni nasze serca, oby w nich zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstania.  

 

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.

Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła  się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną”.

                           Psalm 23 Dawidowy

 

 

                                                         W imieniu wspólnot Katolickich Szkół SPSK w Łodzi

 

                                                              Dyrektor – Marek Woźniak