Zdalne nauczanie

 w

Katolickiej Szkole  Podstawowej SPSK

Technikum SPSK

Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK

Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia

w  Łodzi

 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w naszych szkołach zorganizowane zostało „zdalne nauczanie”

Działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone w oparciu m.in. o:

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną:
  https://epodreczniki.pl/
 • dziennik elektroniczny vulcan
 • system Office 356
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną
 • media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu
 • lekcje online
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem
 • dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia

Formy pracy z dziećmi

 • Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, smsy) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom.
 • Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
 • Realizujemy na bieżąco podstawę programową
 • Nauczyciele kontaktują się z dziećmi za pomocą dziennika elektronicznego, nauczyciele wysyłają materiały do opracowania przez uczniów.
 • Nauczyciele szkół muzycznych prowadzą zajęcia za pomocą komunikatorów, mediów społecznościowych: rodzice przesyłają nagrania i filmy z ćwiczeń uczniów, które są omawiane przez nauczycieli.
 • Rodzice otrzymują informację zwrotną dotyczącą postępów w nauce i sposobu pracy ich dzieci.
 • Rodzice są w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły, wychowawcą i nauczycielami, którzy w tym trudnym okresie wspierają uczniów.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o zgłoszenie tego faktu wychowawcy lub dyrektorowi szkoły.