REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024 / 2025 do szkoły podstawowej

                                                                  DNI OTWARTE

20.04.2024 r.

27.04.2024 r.

REKRUTACJA DO SZKOŁY ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE KARTY ZGŁOSZENIA

        Karta-zgloszenia-do-szkoly-podstawowej-2024-25

ZŁOŻONEJ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W GODZINACH OD 8:00 DO 16.00  LUB ELEKTRONICZNIE NA ADRES:
 LODZ@SPSK.INFO.PL

 

W 2024/2025 ROKU SZKOLNYM ZAMIERZAMY UTWORZYĆ DWIE KLASY PIERWSZE:

 

1A- Z ZAJĘCIAMI SZACHOWYMI, 1b

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY
 
 • JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH I-VIII
 • JĘZYK HISZPAŃSKI W RAMACH ZAJĘĆ DODATKOWYCH W KLASACH I
 • DRUGI JĘZYK OBCY JUŻ OD IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ (DO WYBORU: NIEMIECKI, HISZPAŃSKI I FRANCUSKI)
 • BEZPŁATNA NAUKA PŁYWANIA NA BASENIE DLA KLAS I-III.
 • ZAJĘCIA RYTMIKI I TERAPII RĘKI W KLASACH I-III
 • ZAJĘCIA LOGOPEDII DLA DZIECI Z WADAMI WYMOWY.
 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POLSKIEGO, MATEMATYKI, ANGIELSKIEGO
 • ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA W GODZINACH OD 7:00 DO 17:00.
 • MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z CIEPŁEGO POSIŁKU – OBIAD.
 • MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z PROJEKTÓW: „SZKLANKA MLEKA”, „ WARZYWA I OWOCE W SZKOLE”
 • JEDNOLITE STROJE SZKOLNE – MUNDURKI.
 • KONTAKT I PRZEPŁYW INFORMACJI POPRZEZ E-DZIENNIK
 • SALE LEKCYJNE WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE.
 • SZAFKI DLA UCZNIÓW.
 
POMOC SPECJALISTYCZNA:
 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, REWALIDACYJNE, KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE, INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, TERAPII RĘKI,
 • POMOC PEDAGOGA,
 • POMOC PSYCHOLOGA,
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA.
 • ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ZGODNE Z POTRZEBAMI UCZNIÓW.
 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW:
 
 • ROBOTYKA,
 • KODOWANIE,
 • TANIEC,
 • SZACHY,
 • TEATR SZKOLNY,
 • KOŁO DZIENNIKARSKIE,
 • ZAJĘCIA SPORTOWE – SKS,
 • KOŁO PLASTYCZNE.
 • zespół muzyczny
 
UCZNIOWIE WYKAZUJĄCY SIĘ UZDOLNIENIAMI MUZYCZNYMI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ NAUKI 
 W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA

DZIAŁAJĄCEJ W TYM SAMYM BUDYNKU.
SZKOŁA UMOŻLIWIA NAUKĘ GRY NA WIELU INSTRUMENTACH TAKICH JAK:
FORTEPIAN, FLET, GITARA, SKRZYPCE, WIOLONCZELA, KLARNET, SAKSOFON.