21 marca 2024 r. w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczciliśmy w naszej szkole, uczestnicząc w przedstawieniu przygotowanym przez Szkolne Koło Teatralne..

Wprowadzeniem do tego występu był wykład nauczycielki historii pani dr Anny Nowakowskiej-Dryk, która przypomniała tam o tym, kogo nazywamy „żołnierzami wyklętymi”, dlaczego nie mogli złożyć broni i jakie przesłanie swojego życia nam przedstawili.

W przedstawieniu teatralnym przygotowanym pod kierunkiem pana Tomasza Bieszczada wystąpili uczniowie z klas IV-VII. W ich wykonaniu zobaczyliśmy historę niezwykłych ludzi. Uczestniczyliśmy w procesie łódzkim Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, w ostatniej rozmowie Witolda Pileckiego z żoną Marią. Słuchaliśmy listów do bliskich i grypsów Łukasza Cieplińskiego- przekazu z celi śmierci.

W ciszy oddaliśmy hołd żołnierzom, uczestnicząc w Apelu Poległych. Na koniec uroczystości zapoznaliśmy się z sylwetkami „Żołnierzy wyklętych”, także tych, których ciał do tej pory nie odnaleziono.