„Młody jak my, wesoły jak my..”uroczystość św.Stanisława Kostki

18 września, jak co roku, podczas mszy świętej modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży.Wspominaliśmy w tym dniu patrona dzieci i młodzieży Świętego Stanisława Kostkę.Ojciec Tomasz Szok poświęcił dzieciom klas pierwszych plecaki i tornistry.Uczniowie reprezentujący szkoły w pocztach sztandarowych uczestniczyli także w mszy świętej odpustowej w Archikatedrze Łódzkiej.

Czytaj dalej