W ostatnim tygodniu września w szkole podstawowej odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego.  Kampania wyborcza prowadzona była na terenie całej szkoły. Podczas modlitwy porannej kandydaci przedstawiali swoje programy wyborcze. Głosowanie odbyło się 3 października na godzinach wychowawczych.

Przewodniczącą samorządu szkolnego szkoły podstawowej została Melania Fidos – uczennica klasy VIII A, zastępcą przewodniczącej została Marta Kolanowska z klasy VIII A. W skład samorządu weszły również: Antonina Urbańczyk i Iga Przybylska.Gratulujemy.Opiekunem samorządu szkoły podstawowej jest pan Wojciech Klimkiewicz.