Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi jest partnerem programu Uniwersytetu Łódzkiego w programie „Zdolny uczeń-świetny student”.

Andrii Slavinskyi uczeń klasy czwartej technikum już od trzech lat uczestniczy w tym projekcie.  Jego mentorem i opiekunem pracy badawczej jest  adiunkt  Zakładu Historii Języka Polskiego na Uniwersytecie Łódzkim.  Podczas podsumowania VI edycji  projektu, w Sali Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, Andrii wygłosił referat na temat „Mowa uczuć w przekazach multimodalnych

młodzieży”, w którym przedstawił wyniki swojej pracy badawczej. Uczeń wykorzystał w swojej pracy badawczej umiejętności zdobyte w trakcie nauki w Technikum Informatycznym SPSK, pasję fotograficzną oraz kształtującą się wiedzę informatyczną. Referat został poprzedzony wprowadzeniem p. dr Anetty Gajdy dotyczącym ucznia. Podkreśliła również specyfikę chłopca, który jest narodowości ukraińskiej, ukończył szkołę w Polsce i dalej będzie rozwijał się w naszym kraju, studiując dziennikarstwo.

Gratulujemy Andrzejowi, życzymy sukcesów, dziękujemy p. dr Anetcie Gajdzie za „wyłowienie talentu ” i poprowadzenie ucznia.